Brandweer Nederland

Alle brandweerkorpsen in Nederland zijn Brandweer Nederland. Samen maken we ons sterk voor de kwaliteit van de brandweerzorg en rampenbestrijding in Nederland. Zo dragen wij bij aan een grotere veiligheid van onze samenleving.

Brandweer Nederland is er voor de ruim 30.000 brandweermensen verspreid over de 25 regio┬┤s in Nederland en vervult voor hen drie belangrijke taken:

  • het behartigen van de belangen van de brandweer en de fysieke veiligheid bij besluitvorming en regelgeving op het gebied van brandweerzorg en rampenbestrijding;
  • het bundelen van kennis en het opstellen van (landelijke) standaarden en normen voor de brandweer en de brandveiligheid;
  • het ontwikkelen en aanbieden van producten en diensten voor de brandweer in Nederland.

Comments are closed.