Zeer bekwaam en ervaren manschap. Al vele jaren een kracht tijdens de uitruk